Çırağın Parası Devletten

6764 sayılı kanun ile stajyer öğrencileri çalıştıran işletmelere devlet desteği verilmesi yönünde bir düzenleme getirilmiştir. Ayrıca mesleki eğitim okul ve kurumlarında Meslek Eğitim alan tüm öğrenciler Sosyal Güvenlik kapsamına alınmış ve 06/12/2016 tarihinden bu yana bu öğrencilerin sigorta primleri okul ve kurum müdürlükleri tarafından ödenmeye başlanmıştır.

Maaşa devlet katkısı

2016 – 2017 eğitim öğretim döneminin sonuna kadar çırak, aday çırak, stajyer ve tamamlayıcı eğitim gören kişilere ödenecek ücretin 20 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde üçte biri, 20’den az çalışanı bulunan işyerlerinde ise üçte ikisi İşsizlik Sigortası Fonu´ndan karşılanacak. Bu kişilere 2016 – 2017 eğitim öğretim dönemi için ödenmesi gereken minimum rakam olan 381,23 TL’nin 20 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerinde 127 TL’si, 20’den az kişinin çalıştığı işyerlerinde 254 TL’si İşsizlik Fonu´ndan karşılanacak.

 

ÇIRAKLIK DÖNEMİ

Mesleki eğitim kişinin iş sahibi olması açısından çok faydalıdır. Usta – Çırak ilişkisiyle yürüyen mesleklerde çıraklık, gelecek garantisi anlamına gelir. Son dönemde yaşanan gelişmeler sonrası mesleki eğitime yönelik algı da değişti. Berberlerde, kuaförlerde, ayakkabıcılarda çırak kalmadı. Zorunlu ilköğretim süresinin uzaması ve çıraklığa yönelik olumsuz algı nedeniyle neredeyse çıraklık müessesesi ölmeye başladı.

ASGARİ ÜCRETİN %30´U

İşletmelerde staj yapan, mesleki eğitim gören veya tamamlayıcı eğitim alan öğrencilere 20 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerinde asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan, 20’den az kişinin çalıştığı işyerlerinde ise yüzde 15’inden az ücret ödenemiyor. Aday çırak ve çıraklara ise asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan az ücret ödenemiyor. 2016 – 2017 yılı eğitim öğretim dönemi sonuna kadar 20’den az çalışanı olan işletmelerde stajyer ve tamamlayıcı eğitim gören kişilere 381,23 lira ödeme yapılmak zorunda.