Çırak Öğrenci Öğrenim Şekli

Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıt olacak öğrencilerin öncelikle 3308 sayılı kanun kapsamında bulunan meslek dallarından birinde çalışıyor olması gerekmekte ve çalıştığı işyerinin vergi dairesine ve bir mesleki teşekküle (Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odaları vb.) kayıtlı olmalıdır. Ayrıca işyeri sahibinin veya işyerindeki ustasının Usta Öğretici Belgesi olmalıdır.
Bu şartları yerine getirerek kayıt yaptıran öğrenciler meslek dallarının süresine göre 2 – 3 yıl (mesleklere göre değişikli gösterebilir)  haftada bir gün okula gelirler. Lise mezunlarında bu süre yarıya iner.
Haftanın bir günü okula gelen öğrenciler okulda teorik eğitim alırlar.Diğer günlerde ise işyerlerine devam ederek pratik eğitim görürler.
Öğrencilerin devamsızlık limiti dönemde toplam dört gündür. herhangi bir dersten dört gün devamsızlık yapan öğrencinin devamsızlıktan kaydı silinir. Aynı şekilde öğrencilerin işyerlerine devam etme zorunluluğu da vardır. İşyeri devamsızlığında da kayıt silinir. Devamsızlıktan kaydı silinen öğrenciler 19 yaşından gün almamışlar kayıt dönemlerinde tekrar kayıt yaptırarak dönem tekrarı yaparak eğitimlerine devam edebilirler.
Öğrenciler öğrenim süreleri boyunca devlet tarafından iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanarak ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz tedavi olabilirler. (Ödenen sigorta emekliliğe geçmez).
Kalfalık Belgesi
Meslek dallarının süresine göre öğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz mezun olduktan sonraki ilk sınav döneminde kalfalık sınavlarına katılmak zorundadır.Sınava katılmayan öğrencilerin kayıtları silinir. Sınavlarda başarılı olan öğrenciler Kalfalık Belgesi alarak Kalfa unvanı ile çalışmalarına devam ederler.