Çırağın Parası Devletten

6764 sayılı kanun ile stajyer öğrencileri çalıştıran işletmelere devlet desteği verilmesi yönünde bir düzenleme getirilmiştir. Ayrıca mesleki eğitim okul ve kurumlarında

Devam

Çırak Öğrenci Kayıt Olma Şartları

Kayıt olduğu tarihte 19 yaşından gün almayan öğrenciler; 1- Mesleki eğitim merkezlerine en az İlköğretim mezunları ile 1996-1997 öğretim yılı

Devam

Çıraklık Eğitimi

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ Aday Çırak :Çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğin ön

Devam

Çıraklık Sözleşmesi

Bu sözleşme 4 nüsha olarak düzenlenir bir nüsha okulda, bir nüsha iş yerinde bir nüsha iş yerinin bağlı olduğu oda

Devam

Çırak Öğrenci Öğrenim Şekli

Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıt olacak öğrencilerin öncelikle 3308 sayılı kanun kapsamında bulunan meslek dallarından birinde çalışıyor olması gerekmekte ve çalıştığı

Devam

Çırak Öğrenci Çalıştırmanın Sağladığı İmkanlar

İŞYERİNE SAĞLADIĞI İMKANLAR 1. Öğrencinin sosyal güvencesi S.S.K. Primleri Devlet tarafından ödenir, 2. Damga vergisi ödenmez 3. Gelir vergisi ödenmez

Devam

Çırak Öğrenci Kayıt Evrak Listesi

Yılda 2 defa yapılan kayıt işlemlerinde (Temmuz – Ağustos – Eylül) ve kış dönemi (Şubat) gerekli olan evraklar aşağıdakiler gibidir.

Devam

Çırak Öğrenci Kayıt

Mesleki Eğitim Merkezine kaydolmak isteyen çırakların öncelikle ilköğretim (8 yıllık) mezunu olması, (1996-1997 öğretim yılı sonuna kadar 5 yıllık ilkokulu

Devam