Çırak Öğrenci Çalıştırmanın Sağladığı İmkanlar

İŞYERİNE SAĞLADIĞI İMKANLAR

1. Öğrencinin sosyal güvencesi S.S.K. Primleri Devlet tarafından ödenir,
2. Damga vergisi ödenmez
3. Gelir vergisi ödenmez
4. Vergi iadesi ödenmez
5. Zorunlu tasarruf ödenmez,
6. Kıdem tazminatı ödenmez
7. Verilen ücret gider gösterilebilir,
8. Öğrenciler işçi sayısına dahil edilmez

ÖĞRENCİYE  SAĞLADIĞI İMKANLAR

1. Sigortadan yararlanır, (Her türlü tedavi (Acil olanlar hariç) SGK’ya ait bir sağlık  kuruluşunda yapılacaktır).
2. Mesleki teknik bilgi kazanır.
3. Öğrencilik haklarından yararlanır, (İndirimli Seyahat Kartı, Askerlik Tecili vb).
4. Yetki ehliyeti devlet adına tescil edilmiş olur.