Çırak Öğrenci Kayıt

Mesleki Eğitim Merkezine kaydolmak isteyen çırakların öncelikle ilköğretim (8 yıllık) mezunu olması, (1996-1997 öğretim yılı sonuna kadar 5 yıllık ilkokulu bitirenlerde kaydolabilir). 19 yaşından gün almamış olması, ve kapsamda bulunan meslek dallarından birinde çalışıyor olması gerekmektedir. Ayrıca; çalıştığı iş yeri vergiye kayıtlı ve bir mesleki teşekküle bağlı olmalıdır. Bu şartlara uygun çıraklar yaz dönemi (Temmuz – Ağustos – Eylül) ve kış dönemi (Şubat) kayıt zamanlarında merkezimize kaydolabilirler. (19 yaşından gün almış olanların da Kalfalık belgesi alabilmeleri içinde kurslar açılmaktadır.)
Kayıt için Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınacak çıraklık sözleşmesini öğrenci doldurur. Çırağın kendisi, velisi, işyeri sahibi imzaladıktan sonra işyerinin bağlı olduğu mesleki teşekküle (esnaf odası vb.) onaylatılması gerekmektedir.Bu sözleşme  kayıtta istenilen diğer evraklar ile birlikte ilgili müdür yardımcısına getirilerek kayıt yapılmaktadır.(Daha sonra sözleşmeleri okul müdürü onayladıktan sonra okul tarafından biri öğrenciye, biri öğrencinin çalıştığı işyerine ve biri de işyerinin bağlı bulunduğu mesleki teşekküle verilecektir.Bir sözleşmede okulda öğrencinin dosyasında kalacaktır.)
Öğrenciler teorik ders görmek üzere öğrenim süresince haftanın bir günü okula gelecek diğer günler  işyerlerinde pratik öğrenim göreceklerdir.Öğrenim tam gündür. Kayıt yaptıran çırak öğrenciler öğrenim süresince iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalı  olmaktadır (emekliliğe geçmez) ve primleri devletimiz tarafından ödenmektedir.
Gerekli olan evraklar için tıklayın