Hijyen Eğitimi Kurs Sertifikası

Hijyen Eğitimi Kurs Sertifikası

Hijyen: Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. 2018 yılı itibariyle verilen hijyen sertifikası türleri 2 başlıkta toplanmıştır.

1- Gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen sertifikası

2- Güzellik ve saç bakım hizmetlerinde çalışanlar için hijyen sertifikası

Zorunlu Hijyen Eğitimi

24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca hazırlanan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği”ne dayanarak en fazla 40 en az 8 saatlik olmak üzere aşağıda listesi bulunan alanlarda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Hijyen Sertifikası“  işletmeler için zorunlu tutulmuştur.

Hijyen Eğitim Yönetmeliğine” göre aşağıda belirtilen iş kollarına dahil iş yerlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen sertifikaya sahip olmayan hiç kimse çalıştırılamaz. Bu eğitimin bütün çalışanlara verilmesini iş yeri yetkilileri sağlamalıdır.

 

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Hangi Meslekleri Kapsar?
  • Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
  • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
  • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
  • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
  • İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri.
  • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

 

Hijyen Yönetmeliği Gereği Kimler Çalışamaz?

Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:

  • Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler.
  • Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.
  • 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.

 

Hijyen Sertifikası Nerelerden Alınır?

Eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. Kurs sonunda katılımcı kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs sertifikası verilir.

Hijyen Eğitimi Kaç Saat Sürüyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hijyen ve Sanitasyon eğitimleri en fazla 40 (Kırk) en az 8 (Sekiz) saat olarak belirlenmiştir.

 

Hijyen Eğitimini Ne Zamana Kadar Vermemiz Gerekir?

Yönetmeliğin geçici maddesine göre işverenler, yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde çalışanlarına Yönetmelikte belirtilen eğitimleri aldırmalılardır. Yani 5 Temmuz 2014 sertifika ve eğitim almanız için son tarih olarak belirlenmiştir.

Hijyen Eğitimi Almak Zorunda Olan Meslekler

 

Kaplıca, Hamam ve Sauna Görevlisi Hijyen Eğitimi8 Saat
Kantin İşletmeciliği Hijyen Eğitimi8 Saat
Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi8 Saat
Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi8 Saat
Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi8 Saat
Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi8 Saat
Aşçı Hijyen Eğitimi8 Saat
Bar Görevlisi (Barmen) Hijyen Eğitimi8 Saat
Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Hijyen Eğitimi8 Saat
Otel/Motel ve Lokanta Yöneticileri Hijyen Eğitimi8 Saat
Pastacı Hijyen Eğitimi8 Saat
Servis Görevlisi (Garson) Hijyen Eğitimi8 Saat
Şef (Yiyecek Hazırlama ve Sunum Hizmetleri) Hijyen Eğitimi8 Saat
Su Temini (Üretimi) Hijyen Eğitimi8 Saat
Çay Üretimi ve İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi8 Saat
Gıda Kontrol Elemanı Hijyen Eğitimi8 Saat
Hububat İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi8 Saat
Süt İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi8 Saat
Sebze ve Meyve İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi8 Saat
Zeytin İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi8 Saat