Ücretli Usta Öğretici Görevlendirmesinde Aranacak Şartlar

Ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır,

 

  • Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.
  • Türk vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Askerlikle ilişiği bulunmamak.
  • Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

One thought on “Ücretli Usta Öğretici Görevlendirmesinde Aranacak Şartlar

Yorumlar kapatıldı.