Halk Eğitim ve Merkezi Eğitim Kadrolu Usta Öğretici Olma Şartları

Usta Öğretici Maaşları Part Time Kurs Açanlar İçin Kursun Hafta İçi, Hafta Sonu, Akşam Olarak Açılması ve Usta Öğreticinin Eğitim Durumuna Göre Saat Ücreti Farklılık Gösterir.
Usta Öğretici Belgesine Sahip Olanlar, Halk Eğitim Merkezleri, Belediyeler Tarafından Açılan Kurslarda Görev Alabilirler. Usta Öğretici Belgesi Mesleki Eğitim Merkezlerinden Alınabilir.

Kadrolu Usta Öğreticilerin Başlıca Görevleri Şunlardır;

1) Kadrolu Usta Öğreticilere, Merkezdeki Aynı Alanda Görevli Öğretmenlerin Aylık Ve Ek Ders Karşılığı Okutmakla Yükümlü Oldukları Ders Saati Kadar Ders Görevi Verilir. Kadrolu Usta Öğretici, Mücavir Alan İçerisinde Gerektiğinde Birden Çok Kurs Merkezinde Görevlendirilebilir.
2) Kadrolu Usta Öğreticilere Kurs Görevi Verilemediği Takdirde, Görevli Bulunduğu Çevrede, Merkez Müdürlüğünün Uygun Göreceği Planlama, Kursa Hazırlık, Program Geliştirme, Alan Araştırmaları Ve Çevre İnceleme Görevi Verilir.
3) Asıl Alanlarında Kurs Açılamayan Kadrolu Usta Öğreticilere, Alanlarına Yakın Kurs Dallarında Görev Verilir. Alanında Veya Yan Alanda Da Kurs Açılamaması Durumunda Kurumun Uygun Hizmetlerinde Görevlendirilir.
Başka Bir İl Emrine Atanmaları Durumunda, Aynı Esaslar Doğrultusunda Çalıştırılır.

Usta Öğretici Maaşları Çalıştığı Kuruma, Çalışma Şekline (Full Veya Part), Eğitim Durumuna Göre Değişebilir. Her Branşta Usta Öğretici Olarak Görev Alınamaz. Örneğin Yabancı Dil, Bilgisayar Ve Benzeri Kurslarda Alanında Lisans Veya Ön Lisans Mezunu Olmak Gereklidir. Yabancı Dil Alanında Görev Almak İçin Yetkinlik Belgeleri İstenir. Alanında Lisans Yada Ön Lisans Mezunları İçin Usta Öğreticilik Belgesi Gerekli Değildir. Örneğin Step Aerobik Öğreticisi Olmak İçin En Az Lise Mezunu Olmak Ve Gençlik Ve Spor Müdürlüğü Antrenörlük, Yardımcı Antrenörlük Yada Türkiye Cimnastik Federasyonu Step – Aerobik-Pilates Eğitmenlik Sertifikası Sahip Olma Şartları Aranır. Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri Alanında Açılan Bazı Kurslarda Usta Öğretici Olarak Görev Alabilmek İçin Lisans Ve Ön Lisans, Meslek Lisesi Ve Ustalık Ve Usta Öğretici Belgesi Sahipleri Görev Alabilir. Aynı Şart El Sanatları Teknolojisi Alanındaki Kurslarda Da Geçerlidir, Alanında Lisans, Önlisans, Meslek Lisesi Mezunları Ve Ustalık Ve Usta Öğretici Belgesine Sahip Olanlarda Başvurabilir. Başvuranların Arasında Yapılan Seçimde Öncelikle Lisans, Önlisans Mezunları Tercih Edilir.

Ustalık Belgesi Nasıl Alınır:

Ustalık Belgesi Verilmesi İçin O Mesleğin O İldeki 3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olması Gereklidir. Kanun Kapsamında Olmayan Mesleklerde Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Meslek Odaları Tarafından Verilir. Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Alabilmek İçin En Az İlköğretim Mezunu Olmak Gereklidir. 1996-1997 Eğitim Öğretim Döneminden Önce 5 Yıllık İlkokul Mezunlarında Bu Şart Aranmaz.