Kalfa Kime Denir?

Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişi ( 3308 sayılı kanun-Madde 3/e).
Kalfalık belgesi niçin gereklidir?
3308 sayılı kanun`un 17. maddesi gereğince kalfalık belgesi olmayan kişiler bu ünvanla çalışamaz ve çalıştırılamazlar.
3308-MADDE 17- Bu Kanuna göre kalfalık hakkını elde edenlere kalfalık belgesi verilir. Kalfalık belgesi bulunmayanlar kalfa unvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Bu belgeye sahip olanlar, kalfalık unvanı kullanılmayan işyerlerinde dengi ,işlerde çalıştırılırlar.
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışarak kalfa olanlar en az bir yıl o işyerinde çalışırlar.
Bu sürenin sonunda işyerini değiştirmek isteyen kalfaya üç ay önce başvurmak kaydıyla, o işyeri çıkma izni verir.
Çıkma izni olmadan başka işyerleri kalfayı işe alamazlar.
Kalfaların işten ayrılmalarını gerektiren hususlar yönetmelikle belirlenir.
Bu hükme uymayanlara Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 293 maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanır.
Kalfalık belgesi nasıl alınır ?
  • Kalfalık belgesi bu ad altında Türkiye`de Mesleki (Çıraklık) Eğitim Merkezleri tarafından verilir.
  • Merkezimiz öğrencileri eğitim süreleri sonundan doğrudan kalfalık sınavlarına girerler.
  • Dışarıdan belge almak isteyen kişiler bu merkezimize başvuru yaparlar. Meslekteki çalışma süreleri ve SGK (Bağkur) primi ödemelerine göre doğrudan kalfalık sınavlarına alınabilir veya öğrenci olarak merkezimize devam ederler.
  • Kalfalık sınavından başarılı olan adaylara kalfalık belgesi verilir.