Ustalık Belgesi Nasıl Alınır?

1) İlgili kanunun 16.Maddesine göre kalfalık belgesi alanlar a) Kalfalık belgesini aldığı tarihten itibaren mesleklerinde ustalık eğitimi çalışma süresi kadar

Devam

Kalfalık Belgesi Nasıl Alınır?

1) 19 Yaşından gün almamış olan ve kanun kapsamında bir  meslek dalında çalışanlar Mesleki Eğitim Merkezlerinde meslek dallarının eğitim süresi

Devam