SEGEM Sınavı Soru Dağılımı

Sınavda 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacak olup sınavda sorulacak sorulara ilişkin konu başlıkları; Sigortaya Giriş Sigortanın İşlevleri Sigorta Sözleşmesi

Devam

SEGEM Sınavı Geçme Puanı

100 üzerinden en az 60 alan aday başarılı sayılacaktır. Yanlış işaretlenen sorular doğru sayısını etkilemeyecektir. Bu durumda 1 net 2

Devam

SEGEM Sınavına Kimler Girebilir

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans

Devam

Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) Nedir

5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri

Devam