Özel Sektör İşverenlerine 773,41 TL’ye Kadar SGK ve Vergi Desteği

09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile özel sektör işverenlerine önemli ekonomik destekler yapılmıştır. Yapılan söz konusu desteklere aşağıda yer verilmeye çalışılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Desteği 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17’ nci madde ile, 01/02/2017 […]