Kira Gelirlerinin Beyanı Nasıl Hesaplanır Ne Zaman Verilir

Yıllık Gelir Vergisi beyanname verme dönemi 1 Mart 2017 tarihi itibariyle başladı. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2016 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 27 Mart 2017 Pazartesi akşamına kadar elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler […]